Ahbap Kurulları tanım, kural ve çalışma şekilleri sürekli yenilenecektir. Başlangıç olarak çevremizden ve uygun başvurulardan gelen Ahbapları kurullara yönlendireceğiz. Gerekli teknolojik altyapı çalışmalarımız tamamlandığında ise Sevokratik sistemle seçimler yapılacaktır.

Ahbap Türkiye Kurullar Genel Sorumlusu: Barlas İşbaşar’dır. Kurullarla ilgili tüm soru, öneri ve çalışmalarınızı, [email protected] adresine iletebilirsiniz.

AHBAP KURULLARI:

Ahbap Kurulları, kurulların görev tanımları içerisinde belirtilen konularda uzman, eğitimli ya da kendini geliştirmeye istekli Ahbaplar’dan oluşur. Tüm kurullar, şehir temsilciliklerinin koordinatörlüğünde birbirleri ile etkileşim içerisinde bulunarak ortak çalışma zemini oluşturur. Her kurulun bir sorumlusu bulunur. Bir kurulda sorumlu olarak görev yapan Ahbap, başka bir kurulda sorumluluk üstlenemez. Bir kurulda gönüllü olarak görev yapan Ahbap, uzmanlık alanına uygun başka bir kurulda da görev alabilir.

  • Kurulların Yapısı: Ahbap’taki tüm kurullar en az 3 kişiden oluşur. Ahbap gönüllüleri, fayda sağlayabilecekleri her kurulun çalışmalarına destek olabilir. Kurullarda yer almak için çeşitli görevlere talip olabilir.
  • Kurul Sorumlusu: Sorumluluğunu üstlendiği kurulun faaliyetlerini organize eder. Merkez Kurullara gerekli raporları, belirlenen zamanlarda iletir.
  • Kurul Sorumlusu Yardımcısı: Belirlenecek konularda kurul sorumlusunun yetkilerini paylaşır, olağanüstü durumlarda kurul sorumluluğuna vekalet eder.
  • Kurul Sekreteri: Kurul faaliyetlerini düzenli olarak kayıt altına alır. Görevli olduğu kurulun görsel ve yazılı paylaşımlarını düzenler ve belgeler. Kurul sekreteri, Türkçe’yi mutlak surette düzgün kullanır, imla ve yazım kurallarına dikkat eder.
  • Kurul Görevlisi: Ahbap Gönüllülerinden oluşur. Sayı sınırı yoktur.
  • Kurul Görevlilerinin Seçimi: Kurulda görev alacak Ahbap’lar kurulun faaliyet alanı ile alakalı konulara ilgi duyan, bu konularla alakalı mesleki bilgi, eğitim ve tecrübeye sahip olmalıdır.
  • Kurulların Çalışma Sistemleri: Her kurul ayda en az 1 kere toplanır. Geride kalan bir aylık süreç içerisindeki faaliyetler değerlendirilir. Gerçekleştirilmesi kararlaştırılan projeler ile alakalı planlama yapılır ve kayıt altına alınır.
  • Kurulların Yükümlülükleri: Her kurul, en geç her ayın 27. günü belirlenen formatlarla hazırlanacak faaliyet raporunu şehir genel kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür. Bir kurul, diğer kurulun sorumluluk alanına müdahale etmez; fikir teatisi sonucunda ortaya çıkacak şartlar doğrultusunda ortak çalışma alanı yaratır.
  • Görev Süreleri:

Her görev 2 yıllıktır.

Görev süresi dolumundan sonraki ilk Şubat’ın 1. hafta sonu ve ilk Ekim’in 1. hafta sonunda Sevokratik Seçim yapılır.

Aynı göreve tekrar aday olmanın sınırı yoktur. Her Ahbap seçildiği sürece görevine devam edebilir.

  • Görevden Ayrılma ve Görev Bırakma:

Ahbap Ortak Değerlerine zarar veren gönüllüler ve görevlilerin Ahbap Merkez, Merkez Kurul ve Şehir Genel Kurulu kararlarıyla, görevlerine ve Ahbaplığına seçim zamanı gözetmeksizin son verilebilir. (Göreve son verme koşulları ayrıca anlatılacaktır.)

Görev bırakma: Her görevli, görevini 1 ay önceden haber vermek koşuluyla bırakabilir. 1 ay önceden haber vermeden görev bırakanlar, mazeretleri incelenerek Ahbap’tan gerekirse daimi uzaklaştırılabilir.

SANAT KURULU

Ahbap’ın topluma kazandıracağı sanat eserlerinin üretim, ar-ge ve paylaşım süreçlerinden sorumludur. Ahbap Sinema, Ahbap Müzik, Ahbap Tiyatro, Ahbap Edebiyat, Ahbap Resim ve Heykel Platformlarının birbirleri ile olan koordinasyonunu sağlar.

Her sanat dalında Ahbap Gönüllülerinin üreteceği sanat ve fikir eserlerini destekler. Ahbap değerlerine uygun ve özellikle toplumsal farkındalık oluşturabilecek eserlerin yaratılma süreçleri için koşullar hazırlar. Bu eserlerin yapımı, tanıtımı, çoğaltılması için kaynaklar oluşturur, projeler hazırlar.

Bulundukları bölgede yetenekli gençleri destekler, Ahbap Sanat Platformu’na kazandırır.

İNSANLIK KURULU

Ahbap değerleri ve hukuk kuralları çerçevesinde insan, kadın ve çocuk hakları ile alakalı konular hakkında araştırma yapar, bu başlıkların toplum üzerindeki farkındalığının artırılması yönünde etkinlik ve organizasyon fikirleri üretir. Hak ihlalleri gözlemlendiğinde, mağdurun resmi kurum ve kuruluşlarla arasında bir köprü oluşturması için gerekli çalışmaları yapar.

EĞİTİM KURULU

Ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının yaşam hakkını koruyabilmek için bir aradayız. AHBAP olarak amacımız; önce çocuklar olmak üzere öğrenmek isteyen herkesi, insani koşullarda, güven içinde, huzurla, saygıyla, sevgiyle; onları olmak istedikleri yere, hak ettikleri güzel günlere hazırlayabilmektir. Eğitim gören her yaştaki bireyin, yardımlaşarak, okuyarak ve deneyimleyerek; hayata, kültüre, doğaya, sanata ve bilime dair öğrenimini pekiştirmektir. Öğrenmeye açık, düşünen ve üreten nesiller yetiştirmektir. Çünkü çocuk; gelecek demektir. Bir insanı eğitmek, gelecek günlere yapılmış en kıymetli yatırımdır.

Eğitim kurulu, ulusal ve uluslararası boyutta gözlemlenen eğitim-öğretim sorunlarının çözülmesinde Ahbap’ın eğitim anlayışı doğrultusunda faydalı olabilecek fikirler üretir. Gelecek nesillerin eğitimi ile ilgili öngörüler ortaya koyar. Ahbap’ın okullar, bu okullardaki öğrenciler, öğretmenler ve idareciler ile arasındaki bağı kurar. Yasaların belirlediği sınırlar içerinde resmi eğitim kurumları ile ilişkiler kurar ve sürdürür. Kütüphaneler ile ilgili yapılacak çalışmaları düzenler. Kitap faaliyetlerini yürütür.

YARDIMLAŞMA KURULU

Şehirlerde düzenlenen yardım organizasyonlarının Ahbap değerlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. Sürdürülebilir dayanışma anlayışı içerisinde, gerçekleştirilecek yardım faaliyetleri hakkında gerekli bilgileri toplar, bu bilgileri sistematik bir biçimde yetkililerle paylaşır. Sağlık ile ilgili durumlarda, yardım talep eden tarafla alakalı araştırma yapar, Ahbap’a ulaştırılan bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Şehriyle alakalı yardım istekleri kullanıcı paneline düşer. Farklı şehirler ile ilgili gelen talepleri düzenler ve ilgili şehrin yardımlaşma kuruluna aktarır. Ahbap Acil hesabını idare eder, teyidi yapılmış yardım taleplerini duyurur, takibini gerçekleştirir. Acil müdahale gerektiren çağrıları bu birime aktarır.

MEDYA KURULU

Şehirlerdeki Ahbap topluluklarının yöresel ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren medya kurum ve kuruluşlarıyla ilişkisini düzenler. Şehirde gerçekleştirilen faaliyetleri Ahbap Medya standartlarına göre derler, projeleştirip, görsel ve işitsel olarak Ahbap’ın yayın organlarında paylaşılmaya hazır hale getirir ve yayınlar.

Ahbap’ın tanıtımı için oluşturulacak fikirlerin üretim, araştırma, geliştirme ve yürütme adımlarından sorumludur.

ÇEVRE KURULU

Sürdürülebilir çevre bilincinin topluma yayılması için gerekli çalışmaları yapar. İnsan, hayvan ve doğanın bütünleşmesi amacıyla özgün içerikli, dikkat çekici faaliyetler üretir. Hayvanlarla alakalı yapılacak çalışmalardan sorumludur. Sokak Ahbap’larının yaşam şartlarının iyileştirilmesi, gerektiği takdirde tedavilerinin yapılması için fikirler ortaya koyar.

AĞ KURULU

Ahbap değerlerinin topluma anlatılmasından, Ahbap tarafından oluşturulan fikirlerin kitlelere yayma inisiyatifinden, Türkiye çapında düzenlenen yahut lokal olarak gerçekleştirilen Ahbap organizasyonlarının işleyişinden sorumludur. Ahbap.net üzerinden gelen başvuruları inceleyerek, katılım sağlayan Ahbap’ların profillerini onaylar. Bu vasıta ile platforma yeni katılan Ahbap’lara yol gösterir. Katılımcılarla alakalı veri ve istatistikleri kayıt altına alır, arşiv oluşturur.

BİLİM TEKNOLOJİ KURULU

Ahbap ile alakalı teknolojik, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. Ahbap’a fayda sağlayacak yazılım unsurları üretir. Web sitesi çalışmalarına katkı sağlar. “Ahbap.net” in işlevsel biçimde kullanımı ve “Ahbap.net” yöneticilerinin ve kullanıcılarının eğitimi üzerinde çalışır. Ahbap değerlerinin global bilgiyle entegrasyonunu sağlar. Kurul dahilindeki Veri Sorumlusu, şehrindeki verileri sürekli biçimde kontrol altında tutar, verileri değerlendirerek yaparak tüm Ahbap’lara ait bir bilgi havuzunu ihtiva eden bir veri tabanı oluşturur. Sosyal içerikli ya da ilintili mali kaynak oluşturabilecek yazılım ve uygulamalar geliştirir.

AHBAP ÜNİVERSİTE

Ahbap’ın üniversiteler ve üniversite öğrencileri ile arasındaki bağı kurar. Üniversite temsilcilikleri ve merkez arasındaki koordinasyonu sağlar. Üniversitelerde kurulacak Ahbap Kulüplerinin başvuru süreçleri düzenler ve kulüplerin şehir temsilcilikleri ile entegrasyon sürecini düzenler. Kulüplerin Ahbap değerleri ışığında oluşturulacak programlarının takibini yapar.

İLÇELERİN YAPISI:

İlçeler, ilk kuruluşlarında bağlı bulundukları şehirlerin Ağ Kurulu üzerinden Şehir Genel Kuruluna bağlıdır. Ancak, tıpkı illerde olduğu gibi İlçe kurullarını ve İlçe Genel Kurullarını kurabilir, bu kurullarda etkinliklerini sürdürebilirler. İlçelerin görev seçimlerinde şehirler üzerindeki Ahbap Merkezin yetkileri, Şehir Genel Kurulu ve Şehir Temsilcisindedir.

Yeterli faaliyette bulunup, belli kurullarını kurmuş ve belirli Ahbap sayısına ulaşmış ilçeler, Şehir Organizasyonu statüsüne geçerek, bağlı bulundukları şehirden özerk direkt merkeze bağlı konumda çalışmalarına devam edecektir.

AHBAP PLATFORMU ÜYELİK SİSTEMİ

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account