Ahbap Şehir organizasyonlarında, Şehir Temsilcileri ve Kurul Sorumluları, Ahbap’a özgü olan Sevokratik Seçim sistemi ile seçilirler.

Sevokratik seçim, 3 koldan (Yerel Değerlendirme, Merkez Değerlendirmesi, Dijital Analiz) gelen değerlendirmelerle sonuçlanır. Bu değerlendirmelerin tamamının toplamında en yüksek puanı alan Ahbap, seçilir.

Şehir Temsilcisi Seçimi:

%35 Yerel Değerlendirme (YD):

Sevokratik seçimlerde, değerlendirme yapma hakkı olan Ahbap gönüllüleri, Ahbap.net üzerinde sağlanacak olan online sistem ile değerlendirmelerini yapacaklardır. Oylama, tercih edilen adaya oy verme şeklinde yapılmaz. Adayları değerlendirecek Ahbap, belirlenmiş olan 10 soru/kriter için her adaya 1’den 10’a kadar puanını verir. Bu puanlamanın analizinde, her aday 1’den 100’e kadar belirli bir puan alır. Bu puan, adayın genel ortalamasını %35 etkiler.

Bu seçimde değerlendirme yapacak olan Ahbaplar: (YD)

Tüm Şehir Kurullarının sorumluları ve tüm görevlileri, Şehir Temsilcisi Yardımcıları, Şehir Genel Sekreteri.

%35 Merkez Değerlendirmesi (MD):

Ahbap Merkez; değerlendirmelerini yaparken, geçmiş çalışma dönemindeki tecrübelerini, adayın Ahbap’ın geleceği ve Ahbap değerleri temsiliyeti için uygun şartları taşımasını, gelişime, bilgiye, işbirliğine yatkın ve açık olmasını, ayrımcılıktan uzak, yapıcı ilişkiler içinde bulunuyor olmasını önemser. Ahbap Merkez, belirlediği kriterlere göre her aday için 1’den 100’e kadar bir puan verir. Bu puan her adayın genel puanını %35 etkiler.

Bu değerlendirmeyi yapacak kişiler: (MD)

Başkan, Başkan Yardımcıları, Şehirler Genel Sorumlusu, Kurullar Genel Sorumlusu, Merkez Kurul Sorumluları.

%30 Dijital Analiz (DA): (Sürekli geliştirilecek ve geliştikçe karar oranı yükselecektir.)

Her Şehrin Ahbap etkinlikleri, projeleri, Ahbap.net üzerinde sürekli kaydedilerek, katılımcılar etiketlenecek, her Ahbap’ın, Ahbap’ın faaliyetlerine ve gelişimine etki seviyesi, analiz edilecektir. Ayrıca açılan çeşitli görevler ve farklı fayda konularında Ahbaplar’ın etkileri dijital olarak ölçümlenebilecektir. Bu dijital veriler, her Ahbap’ın etki yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. Sistem, belirlenen kriterlere göre her adaya 1’den 100’e kadar puan verir. Bu puanlar adayın genel puanını %30 etkileyecektir.

Dijital analiz, Ahbap Merkez tarafından belirlenen kriterlere göre Ahbap Bilim ve Teknoloji kurulu tarafından tasarlanır.

Sonuç:

Yukarıda belirtilen 3 koldan gelen puanların 3’e bölünmesiyle her adayın puanı 100 üzerinden belirlenir ve en yüksek puanı alan aday, seçilmiş olur.

Şehir Kurul Sorumlularının Seçimi:

Sevokratik Seçim Kuralları Şehir Kurullarının Sorumlularını seçerken aşağıdaki oranlarla gerçekleşir.

Şehir Temsilcisi Değerlendirmesi %35 (ŞTD):

Şehir Temsilcisi değerlendirmelerini yaparken, geçmiş çalışma dönemindeki tecrübelerini, adayın Ahbap’ın geleceği ve Ahbap değerleri temsiliyeti için uygun şartları taşımasını, gelişime, bilgiye, işbirliğine yatkın ve açık olmasını, ayrımcılıktan uzak, yapıcı ilişkiler içinde bulunuyor olmasını önemser. Şehir Genel Kurulu, belirlenen kriterlere göre her aday için 1’den 100’e kadar bir puan verir. Bu puan her adayın genel puanını %35 etkiler.

Merkez Kurul Puanı %35:

Her şehir kurulunun bağlı bulunduğu merkez kurulu, şehirlerde birlikte çalışacağı kişilerin seçiminde %35 etkiyle karar hakkına sahiptir. Her Merkez Kurul, Şehir Kurul Sorumlusu adaylarını, Ahbap değerlerine ve kurul için gerekli olan yeteneklere, eğitime, tecrübeye göre inceler. Her adaya 1’den 100’e kadar puan verir.

Dijital Analiz %30:

Yukarıda açıklaması yapılmış olan dijital analiz ve etki değerleri geçerlidir.

Sonuç:

Yukarıda belirtilen 3 koldan gelen puanların 3’e bölünmesiyle her adayın puanı 100 üzerinden belirlenir ve en yüksek puanı alan aday, seçilmiş olur.

Şehir Genel Kurulu Değerlendirmesi: (ŞGKD)

Şehir genel kurulu üyelerinin yaptığı değerlendirme. Bu kurulun yapacağı seçim ve değerlendirmeler, Kurul tanımında anlatılmaktadır.

Sevokratik Seçim Oranları:

Kısaltmalar:

YD= Yerel Değerlendirme / MD= Merkez Değerlendirme / DA= Dijital Analiz / ŞTD: Şehir Temsilcisi Değerlendirmesi

Şehir Temsilcisi:

Seçim: %35 YD, %35 MD, %30 DA

Şehir Temsilcisi Vekili:

Seçim: %35 ŞTD, %35 YD, %30 DA

Şehir Temsilcisi Yardımcısı:

Seçim: %100 ŞTD

Şehir Genel Sekreteri:

Seçim: %70 YD %30 DA

10 Kurulun Sorumluları:

Seçim: %35 MKD, %35 ŞTD, %30 DA

Diğer Durumlar:

Başlangıçta:

Kurul görevlileri, sorumluları ve bazı diğer değerlendirme ehliyeti olan görevler boş olacak ve Dijital Değerlendirme için henüz sağlıklı ve yeterli veri girişi olmayacak. Bu durumda seçim, var olan görevlerin değerlendirmeleri ile yapılacaktır.

Tek Aday olması durumunda:

Değerlendirme tek aday üzerinden yapılacak, aday 60 puan ve üzeri aldığında seçilmiş kabul edilecek.

Temsilci ayrılırsa: ilk seçime kadar Yard. vekil. O da ayrılmışsa, Şehir Temsilcisi Yard., O da ayrılırsa, Şehir Kurullar Koordinatörü, o da ayrılırsa şehir yönetimi fes edilir ve Merkezin kararına bırakılır.

Görev Süreleri:

Her görev 2 yıllıktır.

Görev süresi dolumundan sonraki ilk Şubat’ın 1. hafta sonu ve ilk Ekim’in 1. hafta sonunda Sevokratik Seçim yapılır.

Aynı göreve tekrar aday olmanın sınırı yoktur. Her Ahbap seçildiği sürece görevine devam edebilir.

AHBAP PLATFORMU ÜYELİK SİSTEMİ

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account