‘Ahbap Projesi’

Bir ya da birçok Ahbap tarafından üretilen, Ahbap çalışma gruplarında geliştirilip gerekli onaylar alındıktan sonra hayata geçirilen çalışmalarımıza ‘Ahbap Projesi’ denir.

Ahbap Projeleri: Yerel, ülke, dünya ya da güneş sistemi genelinde, bir kısım ya da tüm Ahbaplar tarafından katılımla, bir/birkaç defaya mahsus, belli zaman aralığında ya da kalıcı olarak gerçekleştirilebilir.

Her proje üretmek isteyen Ahbap, Ahbap değerleri içerisinde bilim, sanat, eğitim, toplum, medya, çevre, insan ve diğer canlılar ya da doğrudan Ahbapla ilgili konularda geliştirdiği fikirleri ‘Ahbap Proje Formu’nu doldurarak ilgili kurulun çalışma grubuna duyurur.

Fikri ilk geliştirip, önerene ‘Proje Üreticisi’ denir. Projeyi üreten bir ya da birden çok Ahbap olabilir. Tarihe “Proje Üreticisi Ahbap/lar” olarak geçirilir.

Her projenin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu bir ya da birden çok kişiye ‘Proje Uygulayıcısı’ denir. Proje Üreticisi aynı zamanda Proje Uygulayıcısı olabilir. Proje Uygulayıcıları baştan sona Projenin sağlıklı, Ahbap değerlerine uygun ve onaylandığı sınırlar içerisinde gerçekleştirilmesinden sorumludur. Tarihe ‘Proje Uygulayıcısı Ahbap/lar’ olarak geçer.

Fikrin çalışma grubunda paylaşılmasından sonra isteyen her Ahbap proje hakkında fikrini, geliştirme önerilerini, eleştirilerini, katılım ve kaynak oluşturma düşüncelerini ileterek projenin geliştirilmesine katkıda bulunur. Bir Ahbap Projesi öncelikle ilgili kurullardaki Ahbaplar olmak üzere tüm Ahbaplar’ın geliştirme ve eleştirilerine açıktır.

Diğer Ahbaplar’ın öneri, eleştiri ve geliştirmelerine yeteri kadar açık kaldıktan sonra (En az 3 gün) Proje fikri, kısa ve anlaşılır şekilde düzgün imla ile ‘Proje Formu’na yazılarak, son haline getirilir ve ilgili kurul sorumlusuna iletilir.

Bu aşamada Proje, Kurul Sorumluları ve Kurullar Dairesi tarafından değerlendirmeye alınır.

Bu değerlendirmede dikkate alınacak unsurlar şunlardır:

Ahbap Değerlerine uygunluk

Ülkenin yasalarına uygunluk

Toplumsal, sosyal, çevresel, düşünsel, estetik, bilimsel ya da Ahbap için fayda

Uygulanabilirlik

Özgünlük

Sürdürülebilirlik

Kaynak/Zaman/Emek – Fayda dengesi (Örneğin aynı zamanlamada benzer kaynak ve emek gereken projeler arasında etki alanı daha geniş olan, uygulamaya daha elverişlidir.)

Kurul sorumluları ve Kurullar Dairesi, uygulanmasını uygun gördükleri projeleri Başkan ve/ya da Başkan yardımcılarının fikir ve onayına sunar.

Onaylanan projeler, ‘Ahbap Projesi’ olarak uygulanır, fikir ve uygulamada katkısı olan Ahbaplar’ın isimleriyle tarihe geçer.

Ahbap adına herhangi bir STK, dernek, vakıf, kamu kuruluşu, ticari veya siyasi organizasyon, mülki amirlik, vb. kurum ve tüzel kişiler ile iletişime geçmeden önce, merkezden mutlak surette onay alınmalıdır.

Ahbap Projesi Yol Haritası:

Fikrin üretilmesi -> Proje formu haline getirilmesi -> Proje Formu olarak ilgili kurul çalışma grubunda tüm Ahbapların düşüncesine açılması -> Şehir Temsilcisi Onayı -> Kurul Sorumlusuna iletilmesi -> Merkez Kurul sorumlusu Onayı -> Uygulama

AHBAP PLATFORMU ÜYELİK SİSTEMİ

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account